Szülők Egymásközt – Beszélgető Klub

2018. november 8 – 2019. május 31.

 A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központtal való együttműködésünk alapján Alapítványunk 2018 őszén elhatározta egy szülőkkel való közvetlen kapcsolat kialakítására alkalmas „Beszélgető Klub” elindítását. Erre 2018 novemberétől lehetőség is adódott. A klub vezetésére felkértük Bali Józsefnét (tanító-fejlesztő pedagógus, OISZ segítő), akivel az Alapítványunk már régebb óta kapcsolatban állt.

A foglalkozások helyszíne kezdetben a keszthelyi HEMO egyik földszinti helyisége volt, amit a Polgármesteri Hivatal bocsátott rendelkezésünkre, kedvezményes bérleti díj ellenében. Miután azonban ennek a kedvezményes bérleti díjnak a kifizetése is nehézséget okozott a szinte teljes mértékben önkéntességen alapuló alapítványi működésünknek, így új helyszínen folytattuk a klubfoglalkozásokat. Erre az adott lehetőséget, hogy időközben együttműködést alakítottunk ki a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft-vel (Dr. Gábor Hajnalka), s ennek keretében díjmentesen igénybe vehettük a Család és KarrierPONT Keszthely, Fő tér 4. I. emeleti helyiségét.

Magáról a klubfoglalkozásokról Bali Józsefné készített beszámolót:

„ A család formálja legjobban a gyerekeket. – Ha egy család jó állapotban van, akkor ellensúlyként tud megjelenni a környezeti hatásokkal szemben.”

„Az utóbbi évtizedek gazdasági, politikai, társadalmi változásai nyomán a családok új kihívásokkal találták szemben magukat. A családok életvitele és nevelésben betöltött szerepe átalakult, sokszor találkoznak a szülők olyan problémákkal, amik megoldása nehézséget okoz.

A szülőknek meg kell találniuk azokat a lehetőségeket, amelyek segítséget nyújtanak és esetlegesen új alternatívákat kínálnak.

Ezen gondolatok szellemében jött létre szülőklubunk, melynek célja a közös kommunikáció, új nézőpontok kialakítása, új lehetőségek megjelenítése volt.

Kéthetente, csütörtökönként jöttünk össze. 17:00-19:00-ig tartottak a foglalkozások, formájában kötetlen beszélgető kör keretében tekintettük át az adott témákat. (Lásd plakát!) Átlagosan 4-6 fő jelent meg. 16 alkalommal gyűltünk össze, 22 fő vett részt aktívan a beszélgetéseken.

 

Tapasztalatok:

A szülők tele vannak ki nem mondott kérdésekkel, tanácstalansággal, mivel nem minden esetben értik, gyermekük viselkedését, nem találnak megfelelő válaszokat felvetődő problémáikra. A klub keretén belül igyekeztem egy tanulási folyamatot elindítani, illetve végigvinni, azzal a jobbító szándékkal, hogy aki megtisztelt jelenlétével megfelelő válaszokat kapjon a felvetett kérdéseire.

Igyekeztem új szemléletet kialakítani a gyermeknevelés, a családi élet mindennapjaihoz, megnyugtatóan segíteni és támogatást adni a hétköznapi gondok leküzdéséhez. Természetesen a folyamatos közvetlen kapcsolat a szülők között nagyon hatékony együttműködést eredményezett, ők maguk is sokat segítettek egymásnak.

Nagyon sok új tapasztalatot szereztem magam is, a tanulási folyamat kölcsönös volt. Új emberek, új nézőpontok, új lehetőségek. Mindez megerősített abban a hitemben, hogy a kommunikáció a legjobb módja egymás gondolatainak megismerésére, a tapasztalatok továbbadására.

Szeretném ezt a munkát a jövő évben is folytatni, új keretek és új témák felvetésével.

Fontos a klub megfelelő reklámja, a hatékony marketing tevékenység kialakítása, hogy minél több családhoz, szülőhöz eljusson az információ működésünkről.

Az idei év biztosíték a további pozitív együttműködés megvalósulásához!”

Úgy gondoljuk, hogy eredeti célkitűzésünket sikerült elérni: lehetőséget tudtunk adni a szülőknek, hogy kötetlen beszélgetés formájában kérdéseikre választ kapjanak, illetve gondjaikat, problémájukat meg tudják osztani szülőtársakkal, képzett szakemberrel, akitől ingyenes tanácsadást is kaphattak. Mindezen jó tapasztalatok mellett azonban mi is fontosnak tartjuk a hatékonyabb „marketinget” a szülők, családok felé, mert úgy gondoljuk, hogy még több családnak, szülőnek tudnánk informális és empátiás segítséget nyújtani, amire a jövőben törekedni is fogunk.